KONTROL ÜNİTELERİ

Otobüs içerisinde en ideal iklimin elde edilmesini sağlayan tüm bileşenlerin kontrol edilmesi söz konusu olduğunda akıllı ve termik yönetim büyük önem kazanıyor.

Donanım bileşeninin etkili ve hatasız bir şekilde yönetilmesi akıllı yazılımla destekleniyor. Geleceğin iklim kontrolü aracın işletim durumunu tespit edip değerlendirmek üzere giderek artan sayıda aşırı karmaşık bileşenler kullanacak.

Isı yönetiminin bu karmaşık biçimi müşterilerimiz ve bizim için bugün ve gelecekte en ileri teknoloji otobüs klima sistemine ulaşmak.